รับเหมาก่อสร้าง

บริการออกแบบ ก่อสร้างครบวงจร ตามความต้องการของลูกค้า รับสร้างโรงงาน รับสร้างอาคาร รับสร้างบ้าน ต่อเติมบ้าน รับเหมาก่อสร้างครบวงจร บริการซัพพลายคนงานการก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า ระบบโครงสร้างงานอาคาร ระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย สาธารณูปโภคต่างๆ ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน เรายึดถือคุณภาพของงาน และคัดสรรวัสดุที่ดี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด คำนึงถึงระยะเวลาการแล้วเสร็จของงานที่จะต้องเป็นไปตามกำหนดที่ ลูกค้าต้องการ ด้วยทีมวิศวกรและทีมช่างผู้ชำนาญงาน

IMG_0337

IMG_0754

 IMG_0685

Contact Form