การออกแบบตกแต่งภายใน คืออะไร

การออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design) คือ การออกแบบและการตกแต่งที่อยู่อาศัยที่ต้องคำนึงถึงฟังก์ชั่นและการใช้งานในชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัยว่าทำอย่างไรให้ตอบโจทก์กับความต้องการโดยเน้นหลักของการจัดวางตำแหน่งพื้นที่ใช้สอยของห้องต่างๆตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ การเลือกใช้สี การจัดแสงไฟ การเลือกใช้วัสดุและของตกแต่งต่างๆ รวมถึงการออกแบบ เฟอร์นิเจอร์ให้ตอบสนองต่อการใช้สอยสูงสุดด้วย สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งช่วยให้ที่อยู่อาศัยของคุณมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น และเป็นสิ่งที่จะแสดงถึงสไตล์ หรือรสนิยมของเจ้าของนั่นเอง

ขั้นตอนการทำงานตกแต่งภายใน (Interior Design)

การสำรวจ (INSPECT) เพื่อหาข้อมูล ดังต่อไปนี้
– สำรวจพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการวัดขนาดพื้นที่, ทิศทางของแสงแดด และลม, แบบแปลนพื้นที่ เพื่อใช้ในการออกแบบ และ ทำภาพพรีเซนต์ให้ลูกค้า
– สำรวจความต้องการของลูกค้าด้าน ประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่ออกแบบ ด้านงบประมาน ตลอดจนรสนิยมของลูกค้า โดยทางผู้ออกแบบจะให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางลูกค้า โดยตรง

IMG_0593

การออกแบบ

  • นำเสนอแบบร่างขั้นต้นหรือแบบแสดง แนวความคิด และ ผังบริเวณ (Conceptual design & Master plan layout)
  • นำเสนอแบบร่างทัศนียภาพ (3D Perspective / free hand sketch)
  • พัฒนาและนำเสนอร่างขั้นสุดท้าย (Final design)
  • เขียนแบบก่อสร้างตกแต่ง (Autocad drawing)
  • เสนอราคาตกแต่งภายใน (Quotation)

 

WEB4

 

การก่อสร้างและตกแต่งภายใน

  • ผลิตชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์ ณ โรงงาน เฟอร์นิเจอร์ (มีรูปอัพเดดระหว่างทำงาน)
  • นำชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเข้าติดตั้ง หน้างาน (มีรูปอัพเดดระหว่างทำงาน)
  • ติดตั้งวัสดุปิดทับหรือเก็บสีบนชิ้น งานเฟอร์นิเจอร์ (มีรูปอัพเดดระหว่าง ทำงาน)
  • เก็บวัสดุอุปกรณ์และทำความสะอาด พื้นที่ เพื่อส่งมอบงาน

 

 

IMG_4037

 

IMG_4598

Contact Form