หลักในการเลือกวัสดุเพื่อการตกแต่งภายใน
การตกแต่งภายในห้องต่างๆนั้นจะต้องใช้วัสดุต่างๆมาจัด เพื่อให้เกิดผลทางความรู้สึก

การตกแต่งภายในห้องต่างๆนั้นจะต้องใช้วัสดุต่างๆมาจัด เพื่อให้เกิดผลทางความรู้สึก และการใช้สอยตามที่ต้องการ อาทิเช่น วัสดุที่เป็นหินธรรมชาติจะให้ความรู้สึกถึงความแข็งกระด้าง มีความเป็นธรรมชาติมั่นคงแข็งแรง วัสดุที่เป็นพรมหรือขนสัตว์ก็จะให้ความรู้สึกถึงความนุ่มนวลอ่อนโยน ส่วนวัสดุที่เป็นโลหะก็จะให้ความรู้สึกที่เป็นความทันสมัย แข็งแรง เป็นต้น
หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้วัสดุตกแต่งภายในประเภทต่างๆนั้นต้องคำนึงถึง ปัจจัยต่างๆดังนี้

  • ความนิยมความชอบส่วนบุคคล ต้องสำรวจความชอบหรือรสนิยมส่วนตัวเสียก่อนว่าเราต้องการให้บ้านของเรา มีการตกแต่งออกมาในรูปแบบใด รวมทั้งการให้มีความกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียว กับส่วนอื่น ๆ และรูปแบบหน้าตาของบ้าน มิฉะนั้นแล้วภาพโดยรวมของบ้าน ก็จะไม่สอดคล้อง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดความแปลกแยกจนเกินไป พยายามควบคุมสิ่งของประดับตกแต่งให้เข้ากับบรรยากาศโดยรวมภายในห้อง ไม่ให้โดดเด่นจนหลุดไปจากองค์ประกอบอื่น ๆ จำนวนของตกแต่ง ที่มาประดับในห้องไม่ควรมีปริมาณที่มาก และหลากรูปแบบเกินไปจนห้องดูรก ซึ่งนอกจากจะทำให้ห้องดูรกจนละลานตาจนเกินไปแล้ว จะทำให้ทำความสะอาดและจัดระเบียบยากขึ้นด้วย
  • ทุนทรัพย์ในการก่อสร้างวัสดุในการตกแต่งภายในประเภทต่างๆ มีราคาในการก่อสร้างถูกหรือแพงแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิด ประเภท คุณภาพและการใช้สอยการเลือกวัสดุชนิดใด ต้องพิจารณาในเรื่องทุนทรัพย์ในการก่อสร้างด้วย
  • การใช้งานและการดูแลรักษาการตกแต่งในบางรูปแบบอาจดูแลรักษายาก เช่น มีคิ้วมีบัวและลวดลายมาก จะเป็นที่เก็บฝุ่นทำความสะอาดยาก ถ้าเราไม่มีการเอาใจใส่ดูแล ก็อาจจะทำให้เป็นที่สะสมฝุ่นเชื้อโรค ทำให้การอยู่อาศัยไม่สะดวกสบายและไม่ปลอดภัย วัสดุตกแต่งภายใน บางประเภทมีอายุการใช้งานที่สั้นดูแลรักษายาก หรือมีราคาแพงเช่น Wallpaper เราต้องพิจารณาประกอบเหตุผลให้ดี นอกจากนั้นแล้ว ควรจัดบริเวณหรือตู้สำหรับวางสิ่งของตกแต่งให้พอเพียง มิฉะนั้นแล้วอาจ ทำให้ของประดับตกแต่ง ต้องวางระเกะระกะไม่เป็นระเบียบ และควรจัดหมวดหมู่ของตกแต่งแยกเป็นส่วน ๆ เพื่อให้เป็นระเบียบและดูแลรักษาได้ง่าย ๆ
  • สนองตอบการใช้งานตามพื้นที่ใช้สอยเช่น ห้องที่สกปรกง่ายต้องเปียกน้ำบ่อย ควรเลือกวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย ๆ ไม่เก็บความสกปรกเอาไว้ ห้องที่มีการใช้งานหนัก ควรเลือกวัสดุที่มีความคงทนถาวร และ ห้องที่มีการใช้ระบบเสียง ควรเลือกวัสดุที่อ่อนนุ่ม ไม่สะท้อนเสียง เป็นต้น

430f43b7eddda67e4cd43315cee09edc

บทความโดย : IMAGING D
Contact Form