การเลือกโทนสีหลักของห้อง
หลักในการเลือกสีสำหรับการตกแต่งภายใน

การเลือกโทนสี  หลักของห้องห้องขนาดเล็ก ควรใช้ผนังสีขาวหรือสีอ่อนที่มีความเข้มน้อย เพื่อให้มีความรู้สึกว่าห้องมีขนาดกว้างขึ้นกว่าที่เป็นจริง ถ้าห้องเพดานสูง ควรใช้ผนังและพื้นสีอ่อน ส่วนเพดานสีเข้มจะให้ความรู้สึกว่าเพดานต่ำกว่าสภาพของจริง ทำให้ห้องไม่สูงมากนักห้องที่มีเพดานต่ำ ถ้าผนังใช้สีเข้ม หรือสีสดที่มีความเข้มมาก จะทำให้มีความรู้สึกว่า เพดานเตี้ยลงมาส่วนพื้นกับเพดานสีอ่อน จะรู้สึกว่าห้องสูงขึ้น เพดานไม่ต่ำมากนักห้องที่รูปร่างแคบและยาว หรือเนื้อที่ทางเดินที่ยาวมาก ๆ ถ้าใช้สีประเภทสีร้อน หรือสดใสที่เห็นได้ชัดเจนกับผนัง ด้านสุดปลายด้านยาว จะช่วยเน้นให้เกิดความรู้สึกว่ามีการสิ้นสุดและช่วยขจัดความรู้สึกว่า ห้องหรือทางเดินนั้น ยาวเกินไปได้ดีขึ้น ส่วนของโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับ การรับน้ำหนัก ถ้าใช้สีเข้มที่ขรึมจะให้ความรู้สึกมั่นคง ถ้าใช้ร่วมกับผนังสีอ่อน จะเห็นส่วนที่เป็นโครงสร้างเด่นชัดขึ้น และในทางกลับกัน ถ้าใช้ผนังสีเข้ม ส่วนโครงสร้างสีอ่อน จะดูส่วนโครงสร้างเด่นชัดน้อยลง และลวงตาให้ดูมีขนาดใหญ่ขึ้น

  • การเลือกคู่สีการตกแต่งห้องโดยมากจะนิยมการใช้สีโดยเลือกกลุ่มของโครงสีที่ใกล้เคียง มีความกลมกลืนกัน เช่น ในกรณีที่เราเลือกสีโทนร้อน โดยใช้สีพื้นเป็นสีอ่อนได้แก่ สีเปลือกไข่ไก่ โดยมี สีส้ม สีแดง หรือสีน้ำตาล เป็นส่วนตกแต่งอื่นๆ เช่นเป็นคิ้วบัว กรอบประตูหน้าต่าง เป็นต้นบางครั้ง ก็สามารถใช้สีที่ตรงกันข้ามกันหรือสีที่ตัดกันไปเลยเพื่อสร้างจุดเด่น เช่น การใช้สีเขียวเป็นสีพื้นตัดกับจุดเด่นที่มีสีแดง หรือใช้สีเหลืองเป็นพื้นตัดกับจุดเด่นสีม่วง เป็นต้น ในการใช้สีต่างๆ ในห้องต้องคำนึงถึงด้วยว่า ถ้าใช้หลายสีในห้องเดียวกัน ควรพิจารณาถึง เอกภาพของโครงสีทั้งหมด ที่จะไม่ให้ขัดกันหรือแตกแยกแนวทางกัน จนไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตัวอย่างได้แก่ ถ้าเรากำหนดโครงสีโดยรวม ในห้องเป็นสีโทนร้อน ก็ควรกำหนดสีของวัสดุประกอบอื่นๆ ที่จะนำมาใช้เป็นโทนร้อนด้วยเพื่อมิให้ เกิดความแตกแยกของกลุ่มโทนสี หรืออาจใช้วัสดุโทนเย็นได้ในบางจุดเพื่อสร้างจุดเด่น แต่ต้องใช้ปริมาณหรือพื้นที่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพื่อมิให้เกิดการแตกแยกกันของกลุ่มโครงสี
  • การควบคุมน้ำหนักสีวิธีที่ง่าย ๆ วิธีหนึ่งในการใช้สีก็คือ ให้ความเป็นกลุ่มก้อนแก่ส่วนรวม โดยให้เนื้อที่ที่ใหญ่ที่สุดนั้นใช้สีอ่อนหรือมีความเข้มของสีน้อย ส่วนเนื้อที่ที่ย่อมลงไปอาจเพิ่มความมีชีวิตชีวาด้วยการใช้สีที่เข้มขึ้นมา ส่วนเนื้อที่เล็ก ๆ ที่ต้องการจะเน้น อาจใช้สีที่เข้มหรือสีแรงมากขึ้น เพื่อความสะดุดตา น่าสนใจก็ได้
  • สีกับการดูดซับแสงสีเข้มจะดูดซับแสงได้มากกว่าสีอ่อน (แต่การคายความร้อนไม่ต่างกัน) สีวัสดุที่อยู่ในเวลากลางวันที่มีแสงอาทิตย์เจิดจ้า หรืออยู่ในที่ที่ใช้ไฟจาก หลอดฟลูออเรสเซนส์ จะแตกต่างกันดังนั้น ในห้องที่มีความสว่างตามธรรมชาติ เช่น มีประตูหน้าต่างให้แสงเข้าได้มากอยู่แล้ว ควรหลีกเลี่ยงการใช้สีขาวในเนื้อที่มาก ๆ เพราะจะทำให้เกิดการสะท้อนแสงมากเกินไป ซึ่งทำให้รบกวนสายตาของผู้ที่อยู่ในห้องนั้นนาน ๆ ได้ และการเลือกใช้โครงสีภายในเนื้อที่ใด ควรปรับให้พอดีกับความมืดหรือความสว่างของเนื้อที่นั้นด้วย เช่น ห้องที่ค่อนข้างมืด มีด้านที่เปิดรับแสงได้น้อยถ้าใช้กลุ่มสีที่ทึบเข้มจะยิ่งทำให้ห้องมืดลงไปอีก เป็นต้น

f966c1615d0cdffb11bd5d0d95a6edbd

Contact Form