LAPIZ SHOP

งานออกแบบและตกแต่งภายในร้านอุดรศึกษา รีแบรนด์ใหม่เป็น ร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียน

และอุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนและการศึกษา

Project : ร้านลาพิส (LAPIZ)     Time : 6 Months

Status : DONE     Customer : K.TARN

Place : อ.เมือง จ.อุดรธานี     Budget : -

บทความโดย : IMAGING D
Contact Form